^Начало
Get Adobe Flash player

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти 2015-2016

Документи - ЗОП

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол.pdf Протокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценка на офертите 3351 КБ 01-04-2015
Свали този файл (Публична покана.pdf)Публична покана Публична покана 1870 КБ 21-03-2015
Свали този файл (Образци.doc)Образец №1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ “Първи юни”- Горна Оряховица за срок от една година” 131 КБ 21-03-2015
Свали този файл (Образец 4A.xls)Образец №4 А Предлагана цена с включен ДДС за изпълнение на обществена поръчка: «Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ "Първи юни"-Г.Оряховица" за срок от една година" 91 КБ 21-03-2015
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор Договор за доставка на хранителни продукти 237 КБ 21-03-2015
Свали този файл (Заповед за откриване.pdf)Заповед за откриване На основание глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, във връзка с т. 1.2.7 от Заповед №458/26.02.2015 г. на кмета на община Г.Оряховица 176 КБ 21-03-2015
Свали този файл (Вътрешни правила.pdf)Вътрешни правила Вътрешни правила за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка , за реда за планиране и организация на провеждане на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори 189 КБ 21-03-2015
Свали този файл (Указания.pdf)Указания Указания за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 361 КБ 21-03-2015
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (инфор.ЗОП м.март 2016.pdf)Информация за плащане по договорите м.мартИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец март 2016 г.250 КБ20-04-2016
Свали този файл (инфор.ЗОП м.февруари 2016.pdf)Информация за плащане по договорите м.февруариИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец февруари 2016 г.251 КБ12-03-2016
Свали този файл (инфор.ЗОП м.януари2016.pdf)Информация за плащане по договорите м. януариИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец януари 2016 г.250 КБ16-02-2016
Свали този файл (Информация плащания 12-2015.pdf)Информация за плащане по договорите м. декемвриИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец декември 2015 г.250 КБ08-01-2016
Свали този файл (Информация плащания 11-2015.pdf)Информация за плащане по договорите м. ноемвриИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец ноември 2015 г.251 КБ11-12-2015
Свали този файл (инфор.ЗОП м.октомври 2015.doc)Информация за плащане по договорите м. октомвриИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец октомври 2015 г.23 КБ20-11-2015
Свали този файл (Информация  за плащанията по договорите м.септември.pdf)Информация за плащане по договорите м. септемвриИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец септември 2015 г.251 КБ08-10-2015
Свали този файл (Информация плащания 07-2015.pdf)Информация за плащанията по договорите м. юлиИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец юли 2015 г.250 КБ29-07-2015
Свали този файл (Информация плащания 06-2015.pdf)Информация за плащанията по договорите м. юни Информация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец юни 2015 г.250 КБ09-07-2015
Свали този файл (Информация за плащанията по договорите м. май.pdf)Информация за плащанията по договорите м. майИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец май 2015 г.250 КБ12-06-2015
Свали този файл (Информация за плащанията по договорите.pdf)Информация за плащане по договорите м. априлИнформация за извършени плащания по договорите за обществената поръчка за месец април 2015 г.251 КБ13-05-2015
Свали този файл (Договор позиция 6.pdf)Договор за позиция №6Договор за доставка на хранителни продукти по позиция №6 3152 КБ16-04-2015
Свали този файл (Договор позиция 5.pdf)Договор за позиция №5Договор за доставка на хранителни продукти по позиция №5 3160 КБ16-04-2015
Свали този файл (Договор позиция 4.pdf)Договор за позиция №4Договор за доставка на хранителни продукти по позиция №4 3172 КБ16-04-2015
Свали този файл (Договор позиция 3.pdf)Договор за позиция №3Договор за доставка на хранителни продукти по позиция №3 3196 КБ16-04-2015
Свали този файл (Договор позиция 2.pdf)Договор за позиция №2Договор за доставка на хранителни продукти по позиция №2 3216 КБ16-04-2015
Свали този файл (Договор позиция 1.pdf)Договор за позиция №1Договор за доставка на хранителни продукти по позиция №1 3174 КБ16-04-2015
Свали този файл (Протокол.pdf)ПротоколПротокол на комисията за отваряне, разглеждане и оценка на офертите3351 КБ02-04-2015
Свали този файл (Публична покана.pdf)Публична поканаПублична покана1870 КБ22-03-2015
Свали този файл (Образци.doc)Образец №1ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ “Първи юни”- Горна Оряховица за срок от една година”131 КБ22-03-2015
Свали този файл (Образец 4A.xls)Образец №4 АПредлагана цена с включен ДДС за изпълнение на обществена поръчка: «Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ 91 КБ22-03-2015
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договорДоговор за доставка на хранителни продукти237 КБ22-03-2015
Свали този файл (Заповед за откриване.pdf)Заповед за откриванеНа основание глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, във връзка с т. 1.2.7 от Заповед №458/26.02.2015 г. на кмета на община Г.Оряховица176 КБ22-03-2015
Свали този файл (Вътрешни правила.pdf)Вътрешни правилаВътрешни правила за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка , за реда за планиране и организация на провеждане на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори189 КБ22-03-2015
Copyright © 2013. ДГ “Първи юни”, гр. Горна Оряховица Rights Reserved.